Kurzy vodičského oprávnenia

Kurzy na získanie a rozšírenie vodičského oprávnenia v Senici, Myjave, Skalici, Šaštíne  otvárame každý mesiac - konkrétny termín bude uvedený nižšie

Kurz základnej kvalifikácie (140 h) a pravidelného výcviku vodičov (35h) - prihlášky prijímame priebežne

Senica, Hollého 716/38                            info: 0902907719, 0903907755

Senica, Hollého - 03.01.2019 o 15,00 h

Pípa Ľ. 0902 907 704

 

Kúty - prihlášky prijímame priebežne

p.Žilavý, 0905223634 alebo 0902907713

Skalica - 24.10.2018 o 14.00 h

Pod Kalváriou 42
Mgr.Štefečka 0902907712

Myjava - 06.12.2018 o 15,00 hod

Myjava, M.R.Štefánika - bývalá Simba
M.Piešťanský 0902907706

 

Senica, Obchodná Akadémia - 06.12.2018 o 14,00 h

prízemie - trieda 1.A  

Mgr. Škodová A.  0902907717

Stará Turá - prihlášky prijímame priebežne

Hotelová Akadémia Stará Turá
Durec, 0902907716                              Tomšová 0902907700

Jablonica - 13.10. o 08,00 h jesenný vodičák

Dom Kultúry
Mgr. Baroška, 0902907701, 0903441682

Šaštín Straže - 07.12.2018 o 16,00 hod.

Základná škola
Mgr. A.Škodová 0902907717

Senica, Gymnázium - 23.10.2018 o 14,00 h

prízemie, učebňa I.A                                  Mgr. Štefečka I. 0902907712

Senica, Stredná odborná škola - 13.12.2018 o 13,30 h

vestibul                                                     tel. 0902907712,  0902907717

Brezová p. Br. - 28.08.2018 o 16,00 h

Brezová, Dom služieb
Michalička, 0902907708

Kontakty

Senica
Hollého 716/38
Tel./Fax: 034/651 23 20
Mobil: 0902 907 707
Email: autoskolaprogres@mail.t-com.sk 

Partneri

 

Rádio G3

AZet Karta

COOP karta

 

Doprava Autobusom

· školské výlety · spoločenské akcie · exkurzie · výstavy a veľtrhy · divadlá · stužkové slávnosti · školy v prírode · lyžiarske výcviky · športové podujatia

To všetko zabezpečíme v bezkonku- renčných cenách, ktoré nezaťažia váš rozpočet ani peňaženky rodičov.

 

 
Cenník

Ceny kurzov jednotlivých skupín vodičského oprávnenia môžu byť v  strediskách Autoškoly Progres odlišné.Informácie na strediská v kontaktoch web stránky.

 

Skupina cena v EUR

Kolky v

EUR

Kolky v EUR

Opakovanie

AM 250,00
16,50 4,00
A1 300,00 16,50 4,00
A2 350,00 16,50
4,00
A 380,00 16,50 4,00
B + A1
830,00
33,00 + 16,50
8,00 + 4,00
B + A2 850,00 33,00 + 16,50
8,00 + 4,00
B + A
870,00 33,00 + 16,50 8,00 + 4,00
B + T + A1 1150,00
33 + 33 + 16,50
8,00 + 8,00 + 4,00
B 650,00 33,00 8,00
B + T
980,00 33,00 + 33,00
8,00 + 8,00
B / BE
290,00 33,00 8,00
B / C
890,00 66,00 16,50
B+T / C 780,00 66,00 16,50
B / C+A

1130,00

66,00 + 16,50 16,50 + 4,00
B / C+A2 990,00 66,00 + 16,50 16,50 + 4,00
T 450,00 33,00 8,00
C / CE 350,00 66,00 16,50
C / D 860,00 66,00 16,50
B / D+C 1600,00 66,00 + 66,00

16,50 + 16,50

B / D

1150,00 66,00
16,50
Kurz prvej pomoci 20,00

Kondičná jazda A / 1hod 15,00

Kondičná jazda B / 1hod 20,00

Kondičná jazda C / 1hod 25,00

Kondičná jazda CE, D / 1hod 28,00

Preskúšanie B 35,00 + KJ 16,50 16,50
Preskúšanie C,D
55,00 + KJ 16,50 16,50
Preskúšanie CE 55,00 + KJ 16,50 16,50
Rozšírenie z A1/A2, A2/A 150,00 10,00
Rozšírenie z A1/A2, A2/A 30,00 + KJ 16,50  

Možnosť úhrady aj na splátky bez navýšenia. Uchádzači o rozšírenie vodičského oprávnenia, ktorí u nás za posledné dva roky absolvovali výcvik majú zľavu na ktorékoľvek rozšírenie 30 €.

Skupiny a podskupiny motorových vozidiel

(1) Vodičské oprávnenie viesť motorové vozidlá sa člení podľa skupín a podskupín.

(2) Skupina A
dvojkolesové vozidlá s postranným vozíkom alebo bez neho, vybavené motorom s objemom valcov presahujúcim 50 cm3, ak ide o typ spaľovacieho motora a s najvyššou povolenou rýchlosťou prevyšujúcou 45 km.h-1 (ďalej len vozidlo skupiny A ).

(3) Podskupina A1
vozidlá skupiny A s objemom valcov motora nepresahujúcim 125 cm3 a výkonom najviac 11 kW.

(4) Skupina B
a) motorové vozidlá okrem vozidiel uvedených v odsekoch 2, 3 a 16, ktorých celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré nemajú okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg,
b) jazdné súpravy zložené z ťažného vozidla podľa písmena a) a prípojného vozidla, ak celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3 500 kg a celková hmotnosť prípojného vozidla nepresahuje pohotovostnú hmotnosť ťažného vozidla.

(5) Podskupina B1
trojkolesové motorové vozidlá, štvorkolesové motorové vozidlá a pásové motorové vozidlá skupiny B, ktorých najvyššia povolená rýchlosť prevyšuje 45 km.h-1, s ktorýmkoľvek druhom pohonu a s pohonom spaľovacím motorom s objemom valcov presahujúcim 50 cm3, alebo sú poháňané akýmkoľvek iným zariadením dosahujúcim rovnaké technické údaje. Pohotovostná hmotnosť týchto vozidiel nesmie presahovať 550 kg; do pohotovostnej hmotnosti vozidla poháňaného elektromotorom sa nezapočítava hmotnosť akumulátorov.

(6) Skupina C
motorové vozidlá okrem vozidiel uvedených v odsekoch 8, 9 a 16, ktorých celková hmotnosť presahuje 3 500 kg; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

(7) Podskupina C1
motorové vozidlá okrem vozidiel uvedených v odsekoch 8, 9 a 16, ktorých celková hmotnosť presahuje 3 500 kg, ale nepresahuje 7 500 kg; k motorovému vozidlu tejto podskupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

(8) Skupina D
motorové vozidlá na prepravu osôb, ktoré majú okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

(9) Podskupina D1
motorové vozidlá na prepravu osôb, ktoré majú okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie, avšak nie viac ako 16 miest na sedenie; k motorovému vozidlu tejto podskupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

(10) Skupina B + E
jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ak nejde o jazdnú súpravu podľa odseku 4 písm. b).

(11) Skupina C + E
jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny C a prípojného vozidla, ktorého celková hmotnosť presahuje 750 kg.

(12) Skupina C1 + E
jazdné súpravy zložené z motorového vozidla podskupiny C1 a prípojného vozidla, ktorého celková hmotnosť presahuje 750 kg. Celková hmotnosť jazdnej súpravy však nesmie presahovať 12 000 kg a celková hmotnosť prípojného vozidla nesmie presahovať pohotovostnú hmotnosť ťažného vozidla.

(13) Skupina D + E
jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupi- ny D a prípojného vozidla, ktorého celková hmotnosť presahuje 750 kg.

(14) Skupina D1 + E
jazdné súpravy zložené z motorového vozidla podskupiny D1 a prípojného vozidla, ktorého celková hmotnosť presahuje 750 kg a nie je určený na prepravu osôb. Celková hmotnosť jazdnej súpravy však nesmie presahovať 12 000 kg a celková hmotnosť prípojného vozidla nesmie presahovať pohotovostnú hmotnosť ťažného vozidla.

(15) Skupina AM
dvojkolesové motorové vozidlá, trojkolesové motorové vozidlá, štvorkolesové motorové vozidlá a pásové motorové vozidlá s najvyššou povolenou rýchlosťou neprevyšujúcou 45 km.h-1, s akýmkoľvek druhom pohonu a s pohonom spaľovacím motorom s objemom valcov nepresahujúcim 50 cm3 okrem bicyklov dodatočne vybavených pomocným motorčekom s pohonom spaľovacím motorom s objemom valcov nepresahujúcim 50 cm3 a s najvyššou povolenou rýchlosťou neprevyšujúcou 30 km.h-1.

(16) Skupina T
poľnohospodárske a lesné traktory, ako aj iné zvláštne motorové vozidlá; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo.

 
Rozsah a podmienky platnosti vodičského oprávnenia
 
Vodičské oprávnenie

a) skupiny A oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A, ako aj motorové vozidlá podskupiny A1,
b) podskupiny A1 oprávňuje viesť motorové vozidlá podskupiny A1,
c) skupiny B oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny B, ako aj motorové vozidlá podskupiny B1,
d) podskupiny B1 oprávňuje viesť motorové vozidlá podskupiny B1,
e) skupiny C oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny C, ako aj motorové vozidlá skupiny B, T a podskupiny C1 a B1,
f) podskupiny C1 oprávňuje viesť motorové vozidlá podskupiny C1, ako aj motorové vozidlá skupiny B, T a podskupiny B1,
g) skupiny D oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny D, ako aj motorové vozidlá skupiny C, B, T a podskupiny D1, C1 a B1,
h) podskupiny D1 oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny podskupiny D1, ako aj motorové vozidlá skupiny C, B, T a podskupiny C1 a B1,
i) skupiny B + E oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny B + E, ako aj motorové vozidlá skupiny B a podskupiny B1,
j) skupiny C + E oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny C + E, ako aj motorové vozidlá skupiny C, B, T , C1 + E, B + E a podskupiny C1 a B1,

Vážení žiadatelia o vodičské oprávnenie!

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií zmenilo od 1. júna 2010 učebné osnovy, podľa ktorých sa vykonáva teoretická príprava a praktický výcvik v autoškolách.

Podľa týchto učebných osnov žiadateľ o vodičské oprávnenie skupiny B (osobný automobil) musí absolvovať ...

Online testy

Na tomto mieste sa môžete testovať na čas. Jedná sa o aktuálne platné záverečné testy v podobe, v akej ich dostanete aj na záverečnej skúške.


Zdravotná príprava

Súčasťou každého kurzu v našej autoškole sú i kurzy zdravotnej prípravy prvej pomoci, ktoré vedú akreditovaní inštruktori. Pod jednou strechou tak získate všetko potrebné pre zvládnutie záverečných skúšok a hlavne nástrah každodennej cestnej premávky.

Vodičom profesionálom!

Absolvovali ste už povinné školenie na získanie kvalifikačnej karty vodiča?

Naša autoškola je akreditovaným školiacim strediskom, oprávneným školiť vodičov profesionálov za účelom získania kvalifikačnej karty vodiča, ktorej povinnosť vodičom profesionálom ukladá zákon č. 280/2006 Z. z.
viac

Dopravná výchova

V spolupráci so základnými školami a príslušníkmi Policajného zboru SR vykonávame dopravnú výchovu.