Kurzy vodičského oprávnenia

Kurzy na získanie a rozšírenie vodičského oprávnenia v Senici, Myjave, Skalici, Šaštíne  otvárame každý mesiac - konkrétny termín bude uvedený nižšie

Kurz základnej kvalifikácie (140 h) a pravidelného výcviku vodičov (35h) - prihlášky prijímame priebežne

Senica, Hollého 716/38                            info: 0902907719, 0903907755

Senica, Hollého - 03.01.2019 o 15,00 h

Pípa Ľ. 0902 907 704

 

Kúty - prihlášky prijímame priebežne

p.Žilavý, 0905223634 alebo 0902907713

Skalica - 24.10.2018 o 14.00 h

Pod Kalváriou 42
Mgr.Štefečka 0902907712

Myjava - 06.12.2018 o 15,00 hod

Myjava, M.R.Štefánika - bývalá Simba
M.Piešťanský 0902907706

 

Senica, Obchodná Akadémia - 06.12.2018 o 14,00 h

prízemie - trieda 1.A  

Mgr. Škodová A.  0902907717

Stará Turá - prihlášky prijímame priebežne

Hotelová Akadémia Stará Turá
Durec, 0902907716                              Tomšová 0902907700

Jablonica - 13.10. o 08,00 h jesenný vodičák

Dom Kultúry
Mgr. Baroška, 0902907701, 0903441682

Šaštín Straže - 07.12.2018 o 16,00 hod.

Základná škola
Mgr. A.Škodová 0902907717

Senica, Gymnázium - 23.10.2018 o 14,00 h

prízemie, učebňa I.A                                  Mgr. Štefečka I. 0902907712

Senica, Stredná odborná škola - 13.12.2018 o 13,30 h

vestibul                                                     tel. 0902907712,  0902907717

Brezová p. Br. - 28.08.2018 o 16,00 h

Brezová, Dom služieb
Michalička, 0902907708

Kontakty

Senica
Hollého 716/38
Tel./Fax: 034/651 23 20
Mobil: 0902 907 707
Email: autoskolaprogres@mail.t-com.sk 

Partneri

 

Rádio G3

AZet Karta

COOP karta

 

Doprava Autobusom

· školské výlety · spoločenské akcie · exkurzie · výstavy a veľtrhy · divadlá · stužkové slávnosti · školy v prírode · lyžiarske výcviky · športové podujatia

To všetko zabezpečíme v bezkonku- renčných cenách, ktoré nezaťažia váš rozpočet ani peňaženky rodičov.

 

 
KONTAKTY

Autoškola Progres, s.r.o.
Hollého 716/38
905 01 Senica

Tel./Fax: +421 34 651 23 20
Mobil: +421 902 907 707
autoskolaprogres@mail.t-com.sk

Kontakty na jednotlivé prevádzky

Senica
Office :
Irena Ševčíková
Hollého 716/38
Tel./Fax: +421 34 651 23 20
Mobil: +421 902 907 707

autoskolaprogres@mail.t-com.sk

Inštruktori:

 • Pípa Ľubomír            0902 907 704 pipa@autoskolaprogres.sk
 • Váňa Peter                   0902 907 705

Gymnázium Senica

 • Mgr.Štefečka Ivan            0902 907 712
 • Provazník Pavel         0907 756 726

Obchodná akedémia Senica

 • Mgr. Škodová Anna     0902 907 717

KKV

 •                                         0903 907 755
 •                                         0902 907 719

Kurzy Prvej pomoci

 • Bc. Angelika Mičeková  0904 265 602

Jablonica
Dom Kultúry
jablonica@autoskolaprogres.sk

Inštruktor:

 • Mgr. Baroška Ivan 0902 907 701, 0903 441 682

Skalica
Pod kalváriou 563/42

skalica@autoskolaprogres.sk

Inštruktor:  

 • Mgr. Štefečka Ivan 0902 907 712

Myjava
Office :
M.R.Štefánika - bývalá Simba

myjava@autoskolaprogres.sk
Inštruktori:

 • Piešťanský Miloslav 0902 907 706
 • Škrinár Vladimír        0902 907 714
 • Tomša Štefan             0902 907 715
 • Tomšová Silvia           0902 907 700 
 • Beblavý Milan             0907 494 241

Brezová pod Bradlom
Dom služieb
Inštruktori:

 • Michalička Dušan  0902 907 708, 0907 310 447

 

Šaštín-Stráže
Základná škola - budova dielní
Inštruktor:

 • Mgr. Anna Škodová   0902 907 717

Kúty
Obecný úrad
Inštruktor:

 • Žilavý Adrián             0902 907 713

Stará Turá
Športová 675 (Združená stredná škola elektrotechnická)

Inštruktor:

 • Durec Ján         0902 907 716
 • Tomša Štefan    0902 907 715
 • Tomšová Silvia   0902 907 700 
             

 

Vážení žiadatelia o vodičské oprávnenie!

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií zmenilo od 1. júna 2010 učebné osnovy, podľa ktorých sa vykonáva teoretická príprava a praktický výcvik v autoškolách.

Podľa týchto učebných osnov žiadateľ o vodičské oprávnenie skupiny B (osobný automobil) musí absolvovať ...

Online testy

Na tomto mieste sa môžete testovať na čas. Jedná sa o aktuálne platné záverečné testy v podobe, v akej ich dostanete aj na záverečnej skúške.


Zdravotná príprava

Súčasťou každého kurzu v našej autoškole sú i kurzy zdravotnej prípravy prvej pomoci, ktoré vedú akreditovaní inštruktori. Pod jednou strechou tak získate všetko potrebné pre zvládnutie záverečných skúšok a hlavne nástrah každodennej cestnej premávky.

Vodičom profesionálom!

Absolvovali ste už povinné školenie na získanie kvalifikačnej karty vodiča?

Naša autoškola je akreditovaným školiacim strediskom, oprávneným školiť vodičov profesionálov za účelom získania kvalifikačnej karty vodiča, ktorej povinnosť vodičom profesionálom ukladá zákon č. 280/2006 Z. z.
viac

Dopravná výchova

V spolupráci so základnými školami a príslušníkmi Policajného zboru SR vykonávame dopravnú výchovu.