Kurzy vodičského oprávnenia

Kurzy na získanie a rozšírenie vodičského oprávnenia v Senici, Myjave, Skalici, Šaštíne  otvárame každý mesiac - konkrétny termín bude uvedený nižšie

Kurz základnej kvalifikácie (140 h) a pravidelného výcviku vodičov (35h) - prihlášky prijímame priebežne

Senica, Hollého 716/38                            info: 0902907719, 0903907755

Senica, Hollého - 17.01.2018 o 15,00 h

Váňa P. 0902 907 705

 

Kúty - 22.09.2017 o 18,00 h

Pre Obecným úradom Kúty
p.Žilavý, 0905223634 alebo 0902907713

Skalica - 16.01.2018 o 14.00 h

Pod Kalváriou 42
p. Štefečka 0902907712

Myjava - 09.01.2018 o 15,00 h

Myjava, M.R.Štefánika - bývalá Simba
M.Piešťanský 0902907706

 

Senica Obchodná Akadémia - 24.01.2018 o 14,30 h

prízemie - trieda 1.A Mgr. Škodová Anna
0902907717

Stará Turá - 24.10.2017 o 14,30 h

Hotelová Akadémia Stará Turá
Durec, 0902907716                              Tomšová 0902907700

Jablonica - 03.02.2018 o 08,00 hod.

Dom Kultúry
Mgr. Baroška, 0902907701, 0903441682

Šaštín Straže - 19.01.2018 o 16,00 h

Základná škola
A.Škodová 0902907717

SE Gymnázium - 24.01.2018 o 14,00 h

prízemie, učebňa I.A                               Štefečka I. 0902907712

Senica, Stredná odborná škola - 24.01.2018 o 13,30 h

vestibul                                                  tel. 0902907717

Brezová p. Br. - 30.08.2016 o 16,00 h

Brezová, Dom služieb
Michalička, 0902907708

Kontakty

Senica
Hollého 716/38
Tel./Fax: 034/651 23 20
Mobil: 0902 907 707
Email: autoskolaprogres@mail.t-com.sk 

Partneri

 

Rádio G3

AZet Karta

COOP karta

 

Doprava Autobusom

· školské výlety · spoločenské akcie · exkurzie · výstavy a veľtrhy · divadlá · stužkové slávnosti · školy v prírode · lyžiarske výcviky · športové podujatia

To všetko zabezpečíme v bezkonku- renčných cenách, ktoré nezaťažia váš rozpočet ani peňaženky rodičov.

 

 
  NEZÁVÄZNÁ PREDBEŽNÁ PRIHLÁŠKA

  Vyhlásenie uchádzača:  Vyhlasujem na svoju česť, že:

  • mi nie je uložená sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlo v Slovenskej republike alebo v inom štáte, resp. Uložená sankcia mi už bola v Slovenskej republike alebo v inom štáte zahladená,
  • nemám odňaté vodičské oprávnenie Slovenskej republike alebo v inom štáte, resp. Mi nebol zadržaný vodičský preukaz v Slovenskej republike alebo v inom štáte
  • netrpím, ani sa neliečim zo zranenia alebo choroby, ktoré by mi bránili viesť motorové vozidlo,
  • nepoznám dôvody, ktoré by mi bránili v riadnej účasti na výcviku v predpísanom rozsahu, som zrozumený/á s jeho nákladovosťou a potrebou dochvíľnosti, plynulosti a komunikatívnosti pri jeho uskutočňovaní
  • v prípade, že ukončím svoju účasť v priebehu výcviku z vlastného podnetu, nahradím autoškole náklady spojené s jeho prípravou a už vykonanou časťou autoškolského výcviku
  Potrebné informácie
  VP skupiny:   povinná položka
  meno:   povinná položka
  dátum narodenia:   povinná položka
  adresa:   povinná položka
  telefon:   *
  mail:   *
* - minimálne jedno musí byť vyplnené
Vážení žiadatelia o vodičské oprávnenie!

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií zmenilo od 1. júna 2010 učebné osnovy, podľa ktorých sa vykonáva teoretická príprava a praktický výcvik v autoškolách.

Podľa týchto učebných osnov žiadateľ o vodičské oprávnenie skupiny B (osobný automobil) musí absolvovať ...

Online testy

Na tomto mieste sa môžete testovať na čas. Jedná sa o aktuálne platné záverečné testy v podobe, v akej ich dostanete aj na záverečnej skúške.


Zdravotná príprava

Súčasťou každého kurzu v našej autoškole sú i kurzy zdravotnej prípravy prvej pomoci, ktoré vedú akreditovaní inštruktori. Pod jednou strechou tak získate všetko potrebné pre zvládnutie záverečných skúšok a hlavne nástrah každodennej cestnej premávky.

Vodičom profesionálom!

Absolvovali ste už povinné školenie na získanie kvalifikačnej karty vodiča?

Naša autoškola je akreditovaným školiacim strediskom, oprávneným školiť vodičov profesionálov za účelom získania kvalifikačnej karty vodiča, ktorej povinnosť vodičom profesionálom ukladá zákon č. 280/2006 Z. z.
viac

Dopravná výchova

V spolupráci so základnými školami a príslušníkmi Policajného zboru SR vykonávame dopravnú výchovu.