Kurzy vodičského oprávnenia

Kurzy na získanie a rozšírenie vodičského oprávnenia v Senici, Myjave, Skalici, Šaštíne  otvárame každý mesiac - konkrétny termín bude uvedený nižšie

Kurz základnej kvalifikácie (140 h) a pravidelného výcviku vodičov (35h) - prihlášky prijímame priebežne

Senica, Hollého 716/38                            info: 0902907719, 0903907755

Senica, Hollého - 03.01.2019 o 15,00 h

Pípa Ľ. 0902 907 704

 

Kúty - prihlášky prijímame priebežne

p.Žilavý, 0905223634 alebo 0902907713

Skalica - 24.10.2018 o 14.00 h

Pod Kalváriou 42
Mgr.Štefečka 0902907712

Myjava - 06.12.2018 o 15,00 hod

Myjava, M.R.Štefánika - bývalá Simba
M.Piešťanský 0902907706

 

Senica, Obchodná Akadémia - 06.12.2018 o 14,00 h

prízemie - trieda 1.A  

Mgr. Škodová A.  0902907717

Stará Turá - prihlášky prijímame priebežne

Hotelová Akadémia Stará Turá
Durec, 0902907716                              Tomšová 0902907700

Jablonica - 13.10. o 08,00 h jesenný vodičák

Dom Kultúry
Mgr. Baroška, 0902907701, 0903441682

Šaštín Straže - 07.12.2018 o 16,00 hod.

Základná škola
Mgr. A.Škodová 0902907717

Senica, Gymnázium - 23.10.2018 o 14,00 h

prízemie, učebňa I.A                                  Mgr. Štefečka I. 0902907712

Senica, Stredná odborná škola - 13.12.2018 o 13,30 h

vestibul                                                     tel. 0902907712,  0902907717

Brezová p. Br. - 28.08.2018 o 16,00 h

Brezová, Dom služieb
Michalička, 0902907708

Kontakty

Senica
Hollého 716/38
Tel./Fax: 034/651 23 20
Mobil: 0902 907 707
Email: autoskolaprogres@mail.t-com.sk 

Partneri

 

Rádio G3

AZet Karta

COOP karta

 

Doprava Autobusom

· školské výlety · spoločenské akcie · exkurzie · výstavy a veľtrhy · divadlá · stužkové slávnosti · školy v prírode · lyžiarske výcviky · športové podujatia

To všetko zabezpečíme v bezkonku- renčných cenách, ktoré nezaťažia váš rozpočet ani peňaženky rodičov.

 

 
Kurzy prvej pomoci

Naša autoškola organizuje a vyučuje kurzy prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a vodičov.
Na výučbu kurzov využívame vlastné priestory v Senici.

Naše ciele a hodnoty

Najdôležitejším cieľom je zvýšiť všeobecné znalosti verejnosti  o zásadách správneho poskytovania prvej pomoci.
Vo väčšine situácií by práve poskytnutie prvej pomoci zo strany účastníkov cestnej premávky ako i kolegov, rodičov, či priateľov, resp. okoloidúcich, pomohlo pri ich záchrane a výrazne by zvýšilo šancu na skoré uzdravenie.

Vzdelávanie prvej pomoci na adekvátnej úrovni u detí od  predškolského zariadenia po dospelosť podľa veku.

Vzdelávanie prvej pomoci rodičov.

Naším cieľom je poskytovať kurzy prvej pomoci na úrovni platných európskych štandardov, poskytovať najaktuálnejšie poznatky a vedomosti.

Okrem kurzov prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou kurzov na získanie vodičského oprávnenia organizujeme i špecializované školenia laickej prvej pomoci:

  • Školenia prvej pomoci pre vodičov z povolania
  • Školenia prvej pomoci pre vodičov sanitných vozidiel
  • Školenia prvej pomoci pre výrobnú a nevýrobnú sféru
  • Školenia prvej pomoci pre športové kluby
  • Školenia prvej pomoci pre záujmové skupiny
  • Školenia prvej pomoci pre rodičovŠkolenia prvej pomoci pre deti
  • Školenia prvej pomoci pre školy a škôlky
  • Kombinované školenie prvej pomoci a protipožiarnej ochrany

Pokiaľ máte záujem o kurzy prvej pomoci, kurz pre Vašu firmu, organizáciu, nkontaktujte nás na:

autoskolaprogres@.mail.t-com.sk
034 651 23 20
0902 907 704
0902 907 707
a my pre Vás ZDARMA vypracujeme nezáväznú cenovú ponuku.

Vážení žiadatelia o vodičské oprávnenie!

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií zmenilo od 1. júna 2010 učebné osnovy, podľa ktorých sa vykonáva teoretická príprava a praktický výcvik v autoškolách.

Podľa týchto učebných osnov žiadateľ o vodičské oprávnenie skupiny B (osobný automobil) musí absolvovať ...

Online testy

Na tomto mieste sa môžete testovať na čas. Jedná sa o aktuálne platné záverečné testy v podobe, v akej ich dostanete aj na záverečnej skúške.


Zdravotná príprava

Súčasťou každého kurzu v našej autoškole sú i kurzy zdravotnej prípravy prvej pomoci, ktoré vedú akreditovaní inštruktori. Pod jednou strechou tak získate všetko potrebné pre zvládnutie záverečných skúšok a hlavne nástrah každodennej cestnej premávky.

Vodičom profesionálom!

Absolvovali ste už povinné školenie na získanie kvalifikačnej karty vodiča?

Naša autoškola je akreditovaným školiacim strediskom, oprávneným školiť vodičov profesionálov za účelom získania kvalifikačnej karty vodiča, ktorej povinnosť vodičom profesionálom ukladá zákon č. 280/2006 Z. z.
viac

Dopravná výchova

V spolupráci so základnými školami a príslušníkmi Policajného zboru SR vykonávame dopravnú výchovu.